CZ  EN

HERPETA

Česká asociace pro ochranu a výzkum obojživelníků a plazů

HERPETA je organizace, která se zaměřuje na ochranu přírody, výzkum, osvětu a environméntální výchovu. 

Obojživelník roku 2015 - čolek horský

Obojživelník roku

Čolek horský je rozšířen v České republice především ve středních a vyšších polohách, chybí v bezlesých nížinách. Obývá tůňky v lese nebo v blízkosti lesa, ale místy žije i v obcích např. v požárních nádržích. V suchozemské fázi žije skrytým způsobem především ve vlhkých lesích.


Má hlavu shora zploštělou, trup válcovitý, ocas kratší než tělo, prsty bez kožních lemů. Ve vodní fázi je u samců vyvinut na hřbetě a na ocase nízký kožní hřeben (ploutevní lem). Zbarvení hřbetu tmavošedé, u samců s nádechem do modra, u samic je typické mramorování. Na bocích jsou vytvořeny černé skvrny a u samců modrý pruh. Břicho má nejčastěji oranžové, vždy bez skvrn.


Celková délka dosahuje 12 cm, samci bývají o trochu menší než samice.

Potravu tvoří drobní bezobratlí, příležitostně čerstvě metamorfované žabky.

Aktivita ve vodní fázi je celodenní, v suchozemské noční.

 

Na jaře ve vodě provádí zajímavé svatební tance. Samice pak lepí jednotlivě na vodní rostliny celkově obvykle 100 - 200 vajíček.

 

 

Obojživelník roku