CZ  EN

HERPETA

Česká asociace pro ochranu a výzkum obojživelníků a plazů

HERPETA je organizace, která se zaměřuje na ochranu přírody, výzkum, osvětu a environméntální výchovu. 

Exkurze za obojživelníky u Staré Boleslavi

Exkurze k tůním u Staroboleslavského dvora proběhne 9. dubna odpoledne. Kromě snůšek a pulců skokana štíhlého možná budou kuňkat kuňky ohnivé a skokani skřehotaví (obojživelník roku). Mohli bychom vidět i ropuchy obecné a čolky obecné a velké. A možná kvákne (kvokne) i blatnice. Podrobnosti budou k dispozici do začátku dubna.

Připravujeme

Starší akce