CZ  EN

HERPETA

Česká asociace pro ochranu a výzkum obojživelníků a plazů

HERPETA je organizace, která se zaměřuje na ochranu přírody, výzkum, osvětu a environméntální výchovu. 

Mezinárodní den ochrany žab

Mezinárodní den ochrany žab - Save The Frogs Day

Tento den připadá na poslední sobotu v dubnu, letos to bude 29. dubna. Kromě akcí organizace Save The Frogs se po celém světě konají různé exkurze, besedy a další akce. Letos se v České republice k tomuto svátku připojujeme akcemi, které se budou konat koncem dubna a v první polovině května.

Výstava Žáby, žabky, žabičky...a pulci se uskuteční ve Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy od pondělí 24. dubna do neděle 30. dubna. Kromě desítek druhů exotických žab uvidíte na velkoformátových fotografiích i české druhy. Informace na http://www.ddmpraha.cz/stanice-prirodovedcu

Na den přesně, 29. dubna se bude konat Žabí den v Nadějovských nivách na Vysočině. Exkurze s ukázkami živočichů a rostlin začíná od 14 hodin u Obecního rybníka v Nadějově. Informace na http://www.mokrady.wbs.cz/

Další exkurze s ukázkami žabího kvákání, žabím koncertem naživo a ukázkami dalších živočichů se budou konat ve středních Čechách. Žabí kvákání I proběhne 4. května ve Staré Lysé na lokalitě Hladoměř, Žabí Kvákání II v Lysé nad Labem na lokalitě Hrabanovská černava, akce Obojživelníci Polabí se bude konat 11. května v Poděbradech v Ekocentru Huslík a Putování za obojživelníky 12. května ve Velkých Popovicích. Informace na http://www.herpeta.cz/

 

Aktuality a články

1234