CZ  EN

HERPETA

Česká asociace pro ochranu a výzkum obojživelníků a plazů

HERPETA je organizace, která se zaměřuje na ochranu přírody, výzkum, osvětu a environméntální výchovu. 

Obojživelník a plaz roku 2017

Obojživelníkem roku je blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) a plazem roku užovka stromová (Zamenis longissimus).

Jedná  se o druhy, které běžně nepotkáte. Blatnice žije skrytým způsobem života, užovka stromová patří v ČR ke vzácným druhům s regionálním výskytem.

Plánují se různé akce, na kterých se dozvíte zajímavosti o těchto vybraných zástupcích i dalších druzích obojživelníků a plazů. Sezóna začíná v rámci Národního dne žab (NDŽ) 12. března.

Informace o akcích a obojživelníkovi a plazovi roku též na webu Muzea přírody Český ráj.

Aktuality a články

12345